Privatpatienter


Den offentlige sygesikring omfatter alle med bopæl i Danmark uanset alder og helbred.

Sygesikringen omfatter to sikringsformer - gruppe 1 og gruppe 2.

98% er sikret i gruppe 1 og har ret til gratis lægehjælp både hos praktiserende læge og hos speciallæger, mens gruppe 2, 2 % af de sikrede, alene får et tilskud svarende til sygesikringen for gruppe 1 sikrede. De gruppe 2 sikrede kan modsat gruppe 1 skifte praktiserende læge fra gang til gang samt selv opsøge speciallæge.

Alle øvrige kan behandles som privatpatiente hvilket indebærer at patienten selv afholder omkostninger i forbindelse med behandling.
Ventetider

Patienter henvist fra egen læge
- forundersøgelse cirka 2 uger.
Evt. samtidig operation.

Patienter henvist fra sygehus til behandling.
- forundersøgelse og operation cirka 2 uger

Kirurgisk Klinik Frichs · Frichshuset · Hermodsvej 22 · 8230 Åbyhøj · Tlf: +45 86 19 86 11 (hverdage fra 08:30 til 12:30) · Email: Information@kirurgi-frichs.dk