Kikkertundersøgelse af tyktarm

(Coloscopi / sigmoideoscopi)

En kikkertundersøgelsen af tyktarmen er den bedste måde at undersøge tarmen på idet man ser, fortolker, kan behandle og kan tage prøver. Ved andre undersøgelser, typisk billedundersøgelser, skal man fortolke billeder af virkeligheden for siden at lave kikkertundersøgelsen hvis der er noget som ikke skal være.

Kikkerten er en bøjelig plastik slange med et kamera i spidsen på 1,5 meter, spidsen kan drejes i to planer vha. to små drejehåndtag som lægen styrer mens kikkerten føres frem under undersøgelsen. Samtidig kan der suges og skylles så forurening kan fjernes. Der er en arbejdskanal så man kan tage vævsprøver og fjerne mindre polypper.

kikkertundersgelse af tyktarm - coloskopi
 • Ved Coloscopien kommer man hele tyktarmen rundt og kan se ind i den sidste del af tyndtarmen. Undersøgelsen foregår ved hjælp af afslappende og smertestillende medicin i en blodåre for at sikre en behagelig oplevelse.

 • Ved Sigmoideoscopien kommer man ca. 60-80 cm op i venstre side af tyktarmen frem til under ribbenskanten på venstre side. Undersøgelsen foregår uden nogen form for bedøvelse men hvis man er opereret i maven, har haft betændelse i udposninger på tyktarmen eller som kvinde er opereret i underlivet kan der være sammenvoksninger som gør undersøgelsen ubehagelig, hvorfor man kan få behov for afslappende/smertestillende.

Indikationer for kikkertundersøgelser(scopier) af tyktarmen(colon):

Coloscopi

1. Typisk frisk- og gammelblodigt fra endetarmen i forbindelse med afføring og over 40 år gammel.

2. Påvisning af mikroscopisk blod i afføringen ofte påvist ved egen læge.

3. ændret afføringsmønster i mere end 4 uger.

4. Uforklarlige mavesymptomer / smerter herunder ikke intenderet vægttab.

5. Uforklarlig blodmangel.

6. Følelig udfyldning i maven.

7. Kendt disponering til kræft i maven / tyktarmen.

8. Mistanke om forandringer i tyktarmen ved billeddiagnostisk undersøgelse.

9. Tidligere haft ondartet sygdom i tyktarmen eller polypper.

10. Ved mistanke om betændelses tilstand i tyktarmen.

Sigmoideoscopi,

1. Typisk frisk blødning fra endetarmen og under 40 år gammel og ikke disponeret til sygdom i tyktarmen.

2. Diskrepans mellem fund og symptomer.

Kontraindikationer for kikkertundersøgelser:

 • Der er ingen absolutte kontraindikationer.
 • Forsigtighed ved alvorlig hjerte- lunge lidelse og hvis forsvarligt vente til stabil tilstand hos patienten.
 • Forsigtighed og ønskeligt med INR under 2.0 hvis der skal tages prøver / behandles.
 • Endocardit profylakse ved patienter ved tidl. endocardit, kendt hjerteklap eller mekanisk hjerteklap

Forløb ved kikkertundersøgelse hos os:

Bliver man henvist til os mhp. undersøgelse har egen læge oftest taget stilling til undersøgelse jvf. ovenstående retningslinjer ellers afklares det sammen med sygeplejersken i receptionen som ved tvivl konferer med speciallægen.

 • Du ringer op til receptionen og informeres af sygeplejersken omkring din undersøgelse herunder udrensningen og de forholdsregler der er i denne forbindelse.

 • Du modtager efterfølgende via mail eller brev informations materiale samt kupon til indløsning på apoteket til udrensningen af tyktarmen.

 • Ved ankomst melder du dig i receptionen.

 • Du hentes af speciallægen.

 • Vi har snak omkring dine symptomer / gener, herunder kan der ofte gives et bud på, hvad det kan dreje sig om.

 • Vi undersøger derefter din tyktarm vha. et kamera, som sidder på enden af et bøjeligt plastik rør, herunder kan du selv følge med på en skærm hvis du er vågen, og se det samme som os. For at man kan se tarmvæggen puster man luft ind i tarmen som ellers vil være sammenklappet uden indhold. Dette opleves som ubehagelig trykken, hvis tarmen slynger sig under indføringen af kikkerten kan det være nødvendigt at sygeplejersken trykker på din mave for at styre kikkerten i maven. Slutteligt vender man kameraet om i endetarmen (looper), så man kan se inder siden af endetarms åbningen.

 • Derefter har vi en snak om det fundne når du igen er klar, behandling evt. videre henvisning samt forventede forløb efterfølgende.

 • Kontrol aftales ved behov.

Fund ved ovenstående kan dreje sig om:

 • Indre hæmorider som er det hyppigste fund ved frisk blødning.

 • Divertikler / udposninger på tyktarmen som er en helt godartet tilstand.

 • Polypper i tarmen som oftest er godartede men som over 5-15 år kan udvikle sig til kræft i nogen tilfælde hvorfor de altid fjernes.

 • Polyp med kræft.

 • Kræftknuder

 • Lokaliseret- eller generel betændelses tilstand i tyktarmen.

Behandlinger ved undersøgelsen:

 • Hæmorider kan behandles straks, se hæmorider.

 • Polypper kan fjernes straks kan hvis de er små fjernes vha, kold tang. Større polypper med veldefineret basis kan fjernes vha. varm slynge (højfrekvent elektrisk strøm som skærer polyppen af og samtidig lukker blodkar). Ved større polypper med bred basis vil der blive henvist til sygehus afdeling med mulighed for observation efter behandling / indlæggelse.

 • Kræftknuder tages der vævsprøver fra og man sendes i Kræftpakke forløb i sygehus regi.

 • Ved betændelse i tarmen tages der vævsprøver mhp. afklaring af type og behandling.

Efter undersøgelsen:

 • Alle der har modtaget sløvende- smertestillende behandling under undersøgelsen observeres i opvågningen med mulighed for kontrol af saturation, blodtryk og puls i minimum en time.

 • Der informeres om luft i tarmen og vigtigheden af at denne slippes ud.

 • Hvis der efter biopsier eller behandling er mistanke om mikroperforation observeres i timer og hvis tegn til dette indlægges til observation i sygehus afdeling. Risikoen for perforation er under 0,5% ved biopsi og behandling.

 • Der informeres om at tage kontakt til egen læge / vagtlæge hvis der tilkommer mavesmerter, rigelig blødning fra endetarmen eller andre unormale gener.

 • Hvis der er taget vævsprøver eller er fjernet polypper går der typisk omkring 14 dage inden svar.

Hilsen

Personalet Kirurgisk Klinik Frichs

Ventetider

Patienter henvist fra egen læge
- forundersøgelse cirka 2 uger.
Evt. samtidig operation.

Patienter henvist fra sygehus til behandling.
- forundersøgelse og operation cirka 2 uger

Kirurgisk Klinik Frichs · Frichshuset · Hermodsvej 22 · 8230 Åbyhøj · Tlf: +45 86 19 86 11 (hverdage fra 08:30 til 12:30) · Email: Information@kirurgi-frichs.dk