Laparoskopisk kolecystektomi
- Fjernelse af galdesten/Galdeblære gennem kikkert

Formål
At fjerne galdeblæren, så der kun er minimal risiko for, at der dannes galdesten igen og man derved undgår galdestenanfald; dette opnås for mere end 90% af de opererede, mens 5-10 % oplever uændrede symptomer / smerter men ingen oplever forværring.

Før operationen
De indkaldes til ambulant samtale omkring kikkert operationen, hvor De vil blive informeret omkring det planlagte indgreb af lægen som skal operere Dem. Herunder vil De også blive informeret om at det i sjældne tilfælde kan blive nødvendigt at lave en »almindelig« operation med et ca. 15 cm langt snit under højre ribbensbue, hvis forholdene omkring galdeblæren gør det umuligt at fjerne denne ved en kikkertoperation. Operationen foregår i fuld bedøvelse. Bedøvelse og fasteregler aftales med Anæstesi-Klinikken.

Operationen
Operationen varer 3⁄4 - 11⁄2 time. Der laves 4 små huller / porte i maveskindet, hvorigennem kikkerten og 3 instrumenter placeres. Gennem kikkerten pustes luft ind i maven, så det er muligt at se lever, galdeblære og galdegangen, hvorved det bliver muligt at fjerne galdeblæren. Luften tages ud igen gennem kikkerten. De 4 små huller bliver syet med 1-2 tråde.

Efter operationen
De kan godt mærke at De er blevet opereret ; hvilket er naturligt. De vil kunne føle, at man har opereret under højre ribbensbue samt evt. have smerter imellem skulderbladende som skyldes irritation. Enkelte oplever et galdestens lignende anfald inden for det første døgn. Der kan derfor være behov for smertestillende medicin de første dage efter operationen. Den smertestillende medicin vil blive udleveret ved udskrivelsen. De må spise almindelig mad. De kan udskrives senere på dagen eller vente til dagen efter operationen. De kan genoptage arbejde og almindelig fysisk aktivitet når De er velbefindende dertil, men skal forvente at dette typisk falder sammen med fjernelse af trådende i huden 10 dage efter operationen.

Komplikationer
Der er yderst sjældent komplikationer til indgrebet, men vær opmærksom på eventuelle tegn til betændelse eller blødning. I tvivlsspørgsmål kontakt personalet Kirurgisk Klinik ( Der udleveres telefonnummer til det første døgn efter operationen), egen læge eller vagtlægen.
Ventetider

Patienter henvist fra egen læge
- forundersøgelse cirka 2 uger.
Evt. samtidig operation.

Patienter henvist fra sygehus til behandling.
- forundersøgelse og operation cirka 2 uger

Kirurgisk Klinik Frichs · Frichshuset · Hermodsvej 22 · 8230 Åbyhøj · Tlf: +45 86 19 86 11 (hverdage fra 08:30 til 12:30) · Email: Information@kirurgi-frichs.dk