Gastroscopi.

Kikkertundersøgelser af spiserør, mavesæk og tolvfingertarm.


Gastroscopi er en undersøgelse af indersiden af spiserør, mavesæk samt tolvfingertarm. Den bliver udført ved hjælp af en tynd bøjelig kikkert, som føres ind via munden. I spidsen af kikkerten sidder en video chip som tillader, at man kan se slimhinden ned gennem fordøjelses kanalen. Kikkerten kan drejes i to planer ved hjælp af to hjul som lægen styrer under undersøgelsen. Herunder er det muligt at tage vævsprøver at forandringer i slimhinden. Gastroscopi er den hyppigste kikkert undersøgelse af mavetarmkanalen. Undersøgelsen udføres uden nogen form for bedøvelse, den er ubehagelig, kortvarig og ufarlig. I særlige tilfælde kan der tilbydes bedøvelse.

Gastroscopi i Kirurgisk Klinik Frichs - kikkertundersgelse af mave m.v

Indikationer for kikkertundersøgelse af spiserør(oesophagus), mavesæk(ventrikkel) og tolvfingertarm (duodenum).:

1. øvre mavesmerter.

2. Halsbrand (øvre dyspepsi med refluks) med tilbageløb af mavesyre op i spiserøret.

3. Kvalme og opkastninger.

4. Uforklarlige mavesymptomer / smerter herunder ikke intenderet vægttab.

5. Uforklarlig blodmangel.

6. Følelig udfyldning i toppen af maven.

7. Kendt disponering til kræft i maven.

8. Kontrol af fund ved billeddiagnostisk undersøgelser.

Kontraindikationer for kikkertundersøgelse.

 • Der er ingen absolutte kontraindikationer.
 • Forsigtighed ved alvorlig hjerte- lunge lidelse og hvis forsvarligt vente til stabil tilstand hos patienten.
 • Forsigtighed og ønskeligt med INR under 2.0 hvis der skal tages prøver / behandles.

Forløb ved kikkertundersøgelse hos os.

Bliver man henvist til os mhp. undersøgelse har egen læge taget stilling til undersøgelsen jvf. ovenstående retningslinjer ellers afklares det sammen med sygeplejersken i receptionen som ved tvivl konferer med speciallægen.

 • Du ringer op til receptionen og informeres af sygeplejersken omkring din undersøgelse herunder vigtigheden af faste i 6 timer frem til undersøgelsen. (Der må dog drikkes mindre mængder vand). Om at holde pause med syrehæmmende medicin de sidste 7- 14dage inden undersøgelsen (pantoprazol, omoprazol, lanzoprazol, esmoprazol), hvor der dog kan bruges syredæmpende medicin så som kuracid, ballancid etc.

 • Du modtager efterfølgende via mail eller brev informations materiale hvor du får samme information igen som ved sygeplejersken.

 • Ved ankomst melder du dig i receptionen.

 • Vi har snak omkring dine symptomer / gener, herunder kan der ofte gives et bud på, hvad det kan dreje sig om. Du informeres på ny omkring undersøgelsen, og hvad du kan forvente i forbindelse med denne.

 • Lægen fører kikkerten direkte ned i dit spiserør, hvorefter du bliver bedt om at trække vejret et par gange, derefter undersøger vi dit spiserør, mavesæk og tolvfingertarm. Det kan ikke undgås, at du herunder har kvalme, opkastfornemmelse samt trykken i maven idet man puster man luft ind for at få mavesækken til at udvide sig, da den uden indhold vil være samme klappet som en lædersæk. Slutteligt vender man kameraet om i mavesækken (looper), så man kan se hvor kikkerten kommer ned i mavesækken Undersøgelsen vil typisk vare et par minutter.

 • Derefter har vi en snak om det fundne når du igen er klar, behandling evt. videre henvisning samt forventede forløb efterfølgende.

 • Kontrol aftales ved behov.

Fund ved ovenstående kan dreje sig om:

Spiserør:

 • Betændelse som følge af syreopløb (oesophagit) gradures fra grad 1-3.

 • Mavemundbrok (hiatushernie) som disponerer til betændelse i nedre del af spiserøret.

 • Brok ved siden af spiserøret (paraoesophagealt hernie)

 • Kræft i spiserøret.

 • Arforandringer så som forsnævringer, opvækst af slimhinden fra mavesækken (Barrets oesophagus), åreknuder (ved eks skrumpelever).

Mavesæk:

 • Betændelse i mavesækken evt. som følge af mavesårsbakterier.

 • Vorter i slimhinden. (Polypper)

 • Sår i slimhinden evt, kræftforandring.

 • Arforandringer.

Tolvfingertarm:

 • Betændelse / sår(ulcus) som næsten altid skyldes mavesårsbakterier (Helicobaktor Pylori).

 • Arforandringer.

Behandlinger ved undersøgelsen:

 • Vævsprøver ved fund som indicerer dette.

 • Fjernelse af vorter (polypper i slimhinden).

 • Ved kræftknuder tages der vævsprøver fra og man sendes i Kræftpakke forløb i sygehus regi.

Efter undersøgelsen:

 • Kan man være lidt ru / øm i halsen og der vil være luft i maven.

 • Man kan straks efter undersøgelsen spise og drikke.

 • Der informeres om at tage kontakt til egen læge / vagtlæge hvis der tilkommer mavesmerter men komplikationer ses næsten aldrig.

 • Hvis der er taget vævsprøver eller er fjernet polypper går der typisk omkring 14 dage inden svar.

 • Ved fund af mavesår pga. mavesårsbakterier forsynes man med recept til behandling af disse.

 • Ved fund af spiserørsbetændelse forsynes man med recept på syrehæmmende medicin.

Hilsen

Personalet Kirurgisk Klinik Frichs

Ventetider

Patienter henvist fra egen læge
- forundersøgelse cirka 2 uger.
Evt. samtidig operation.

Patienter henvist fra sygehus til behandling.
- forundersøgelse og operation cirka 2 uger

Kirurgisk Klinik Frichs · Frichshuset · Hermodsvej 22 · 8230 Åbyhøj · Tlf: +45 86 19 86 11 (hverdage fra 08:30 til 12:30) · Email: Information@kirurgi-frichs.dk